Klasična električna ložišta

Klasična električna ložišta

Nudimo širok izbor vrhunskih električnih ložišta. Električna ložišta u odnosu na tradicionalne kamine uključuju mnoge prednosti: nije vam potreban priključak na dimnjak, nema potrebe za održavanjem ložišta, uređaj nije opasan za djecu i kućne ljubimce, možete ga jednostavno premjestiti u svoj drugi dom.

Ako ne želite grijanje, možete odabrati samo realistični efekt plamena, bez zračenja topline.

Električno ložište je moguće umetnuti u mnogo naših kučišća, u klasični kamin ili ga postaviti kao samostojeći element u prostoru.

Također možete izabrati i jednu od najnovijih električnih ložišta Mystic fires sa najrealnim električkim vatrom.

 
Produkte sortiraj po: